Blog Archives

Ton Kalishoek


Ton KalishoekTon Kalishoek, Modulaire kunst.

Ton woont in Rotterdam.
Hij is, naast zijn werk op het terrein van informatie- en verandermanagement, werkzaam als professioneel beeldend kunstenaar.

Ton is fiscaal-juridisch geschoold en heeft daarnaast postdoctorale studies afgerond op de terreinen Informatiemanagement en Veranderkunde.
Op artistiek terrein is Ton volledig autodidact.
Hij maakt objecten, schilderijen en wandpanelen. Hierbij gebruikt hij bij voorkeur moderne materialen zoals Medite Tricoya en twee componenten kunsthars.

De objecten worden veelal afgewerkt met een gespoten laklaag. Sinds medio 2013 worden sommige objecten uitgevoerd met een metalen coating, een coating met vloeibare metaal componenten zoals brons en Corten-staal.

Tons werk kenmerkt zich door sterke tegenstellingen. Strak lijnenspel versus warme ronde vormen en felle, vrolijke kleuren tegen een gitzwarte achtergrond. Ze geven uiting aan Ton zijn afkeer van de trend om mensen te zien als objecten, een deel van een massa. In zijn werk visualiseert hij dit door deze gelaat loze, anonieme mens in emotioneel beladen situaties te plaatsen. Hij probeert hierbij de interesse te wekken naar de vraag wie deze mensen zijn Wat drijft ze? Wat gaat er in hen om?

“Niet de mensen vertonen de emoties, maar de omgeving en de context waarin ik ze zet, roepen de emoties op”.

Een tweede trend, die in zijn onderwerpen een rol speelt, is het gegeven dat alles om ons heen, ook het individu, is opgebouwd uit onderdelen. Afzonderlijk geproduceerde basiselementen worden geassembleerd tot een eindproduct. Denk hierbij bv aan elektronica, auto’s etc. Maar ook aan een grasveld dat we veelal slechts ervaren als een groen vlak, is in wezen opgebouwd uit vele sprietjes, onkruid etc. Deze manier van denken, vinden we ook terug in zijn werk. De objecten zijn opgebouwd uit losse afzonderlijk gemaakte onderdelen, die later worden samengevoegd tot één geheel, het eindproduct.

Ton zoekt graag de spanning van het contrast: zwart/wit, donker/licht, somber/kleurrijk en triest/vrolijk. Simpele figuren en voorstellingen. Niet meer uitdrukking dan nodig is om de context weer te geven. Details leiden hierbij alleen maar af en worden daarom zoveel mogelijk vermeden.
website: www.tonkalishoek.com